ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ΄. ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Responsive Joomla Template For Directory

 Λόγω μη απαρτίας  στην προγραμματισμένη Β΄. Ετήσια Τακτική Γεν. Συνέλευση, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Καταστατικό  η Γ΄. Γεν.Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί  αμέσως μετά την κοπή της πίτας μας και την απονομή των πιστοποιητικών S.G.C. στους επιτυχόντες σπουδαστές του 2013, την  ΠΕΜΠΤΗ  27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  και ώρα 19:30, στο ξενοδοχείο METROPOLITAN, παλαιό Χανδρής, Λεωφ.Συγγρού 385, Αθήνα, στο (Αίθουσα Corfu, στον ημιόροφο).

 

 

Θέματα ημερησίας διατάξεως:

 

1)  Απολογισμός Δ.Σ. από 1/2/2013 - 31/1/2014.

2)  Ισολογισμός έτους 2013 και παρατηρήσεις Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3)  Έγκριση λογοδοσίας και απαλλαγή Δ.Σ. πάσης ευθύνης και Έγκριση Ισολογισμού.

4) Προϋπολογισμός  έτους 2014 και έγκριση αυτού.

5)  Έγκριση Γ.Σ. για μείωση ετήσιας συνδρομής και καθορισμό συνδρομής νεαρών μελών και Εταιρειών

 

Σας τονίΖουμε ότι σύμφωνα με το Καταστατικό η ανωτέρω Γεν.Συνέλευση είναι και η τελευταία.

Για τον λόγο αυτό η παρουσία των μελών κρίνεται απολύτως  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο