Συνεργασία με ΑΕΝ- Διάλεξη στην ΑΕΝ Κρήτης στις 22/1/2016

Responsive Joomla Template For Directory

Στα πλαίσια των προσπαθειών μας για τη μετάδοση πρακτικής εμπειρίας και γνώσεων των ναυτιλιακών παραγόντων στους μελλοντικούς επαγγελματίες, ξεκίνησε από την αρχή του νέου έτους η υλοποίηση της συνεργασίας μας με το Υπουργείο και τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, με διαλέξεις προς τους υποφηφίους πλοιάρχους σε πρακτικά θέματα που αφορούν στους συνήθεις όρους Ναυλοσυμφώνων, χρήση και λειτουργία Φορτωτικών, κλπ.

Το σημαντικό αυτό έργο έχει αναλάβει η Επιτροπή Επιμόρφωσης, με επικεφαλής τον Πρόεδρό της κ. Νικόλαο Πενθερουδάκη.

Ήδη πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια εκδήλωση στην Ακαδημία Χανίων στις 22 Ιανουαρίου με ομιλητή τον Επίτιμο Πρόεδρο κ.Ν. Πενθερουδάκη.  Επισυνάπτεται σχετική φωτογραφία στην αίθουσα, με μέρος του ακροατηρίου.

Η Επιτροπή Επιμόρφωσης