Διάλεξη στο ΚΕΣΕΝ 21 Απριλ 2016

Responsive Joomla Template For Directory

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς μας για τη δυνατόν πληρέστερη επιμόρφωση των περί την εμπορική ναυτιλία κλάδων, και δή ενός εκ των πλέον σημαντικών, αυτού των ανωτέρων αξιωματικών πλοίων, διοργανώθηκε την 21η Απριλίου 2016 διάλεξη στο ΚΕΣΕΝ με ομιλητή τον Επίτιμο Πρόεδρο του Συνδέσμου μας και Πρόεδρο της Επιτροπής Επιμόρφωσης, κ. Νικόλαο Πενθερουδάκη.

Το ζωηρό ενδιαφέρον των παρευρισκομένων επιβεβαιώθηκε από την πληθώρα των ερωταπαντήσεων που ακολούθησαν την αρχική τοποθέτηση του ομιλητού, αλλά και από το ευγενικό αίτημα για στενή συνεργασία και τακτική επανάληψη των διαλέξεων, για τα οποία ο Σύνδεσμός μας δεσμεύθηκε δια στόματος του Επιτίμου Προέδρου του να καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια.

Επισυνάπτεται σχετική φωτογραφία, όπου εκτός του ομιλητού, διακρίνονται επίσης ο Διευθυντής Σπουδών ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων, κ. Εμ.Κούκιος, το διδακτικό προσωπικό και το πολυπληθές ακροατήριο.