Διάλεξη στην ΑΕΝ Μακεδονίας, την 6η Ιουνίου 2016

Responsive Joomla Template For Directory

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειάς μας για την καλύτερη δυνατή επιμόρφωση των σχετικών με την εμπορική ναυτιλία κλάδων, διοργανώθηκε εκδήλωση τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 με κεντρικό ομιλητή τον Επίτιμο Πρόεδρο του Συνδέσμου μας και Πρόεδρο της Επιτροπής Επιμόρφωσης, κ. Νικόλαο Πενθερουδάκη στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις της ΑΕΝ Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη.

 
Εντύπωση προκάλεσε το ζωηρό ενδιαφέρον και ενεργός συμμετοχή του ακροατήριου με ερωτήσεις και τοποθετήσεις σε σχέση με την αρχική ανάλυση του ομιλητού.
 
Κατόπιν σχετικής ευγενικής αιτήσεως της Σχολής, ο Σύνδεσμός μας δεσμεύθηκε ρητά να καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για στενότερη μελλοντική συνεργασία με διοργάνωση επί πλέον διαλέξεων.
 
Επισυνάπτονται σχετικές φωτογραφίες, όπου διακρίνονται οι ανακαινισμένες εγκαταστάσεις, ο ομιλητής στο γραφείο του Διοικητού,Πλοίαρχου Ευστράτιου Ψύρρα,  όπως και στην αίθουσα διαλέξεων με το Διευθυντή Σπουδών κ. Τσούλη, καθηγητές και μέρος του ακροατηρίου.