ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ / ΣΜΝΣ : Οδικός Χάρτης Συνεργασίας

Responsive Joomla Template For Directory

ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ / ΣΜΝΣ : Οδικός Χάρτης Συνεργασίας

Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2021, το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ) και ο Σύνδεσμος Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων (ΣΜΝΣ/HSA) επισημοποίησαν την επί σειρά ετών συνεργασία τους με την υπογραφή του Οδικού Χάρτη Συνεργασίας (ΟΧΣ), ενισχύοντας κατ' αυτό τον τρόπο τους δεσμούς ανάμεσα στους 2 οργανισμούς και για την προώθηση των κοινών τους ενδιαφερόντων στο ναυτιλιακό κλάδο.

Σχετική δημοσίευση υπάρχει και στην ιστοσελίδα του ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ:

https://www.amscc.mil.gr/news/amscc-hsa-road-map-cooperation-0 

Οι ανάγκες μεταφοράς που θα προκύψουν και θα κοινοποιηθούν σε εφαρμογή αυτού του ΟΧΣ θα γνωστοποιηθούν στα Μέλη του Συνδέσμου.

 

AMSCC / HSA : Road Map of Cooperation

On Thursday 7th of October 2021, the Athens Multilift Sealift Coordination Center (AMSCC) and the Hellenic Shipbrokers Association (HSA) signed a "Road Map of Cooperation" (RMC), strengthening the bonds between the 2 organisations and specifying the scope of collaboration for the promotion of their common interests in the maritime sector.

Relevant publication already appears on AMSCC's website:
https://www.amscc.mil.gr/news/amscc-hsa-road-map-cooperation-0 

The orders and requirements which shall be communicated pursuant to this RMC shall be conveyed to the HSA Members.

amscc hsa road map of cooperation 1

 amscc hsa road map of cooperation 2

amscc hsa road map of cooperation 3